Muskátli Nyugdíjasház

A Muskátli Nyugdíjasház, amely Kazincbarcikán, a Tompa Mihály utcában található, az önmaguk ellátására képes nyugdíjasok lakásokban való korlátlan idejű elhelyezését szolgálja bérleti jogviszony alapján. A havonta fizetendő lakbért a mindenkori önkormányzati rendelet határozza meg, a közüzemi szolgáltatások díjait külön mérés alapján osztják fel. Az időskorúakat a nyugdíjasházban a hozzátartozóik látogathatják, a gyönyörűen kialakított kerthelyiségben beszélgethetnek, közös programokat tervezhetnek.

Az épületben folyamatos gondnoki felügyelet van, a lakók heti egyszeri orvosi vizsgálata is megoldott.
A házban van lift, mely megkönnyíti a mozgásukban korlátozottak közlekedését is az emeletre.
A házban élők számára rendszeresen rendezvényeket szerveznek , melyek által az itt élő emberek kultúra is jelen van. Ilyen volt nemrégiben a nyugdíjasnap, a közeljövőben a karácsony közös megünneplése, tavasszal pedig a könnyed kerti munkákat, azon belül fa- és virágültetést terveznek.

Képek a Muskátli Nyugdíjasházról
 
http://kolorline.hu/hirek/kazincbarcika/2017-11-07/bovulo-szolgaltatasok

Részletes információt a Barcika Szolg Kft.-nél kaphatnak az érdeklődők a következő elérhetőségeken:
 
Barcika Szolg Kft.
kapcsolattartó: Kecskeméti Andrea
Tel.: 00 36 20 461 36 27
email: kecskemeti.andrea@barcikaszolg.hu
 
Letölthető dokumentumok:

Bercsényi úti garzonház

TÁJÉKOZTATÓ
garzonházban igényelhető bérlakásra való jogosultság feltételeiről


1.    Garzonház lakásaira azok a Kazincbarcika Város közigazgatási területén lakóhellyel, vagy lakóhely hiányában kazincbarcikai tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárok, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes tagállamok állampolgárai, amennyiben rendelkeznek a magyar idegenrendészeti hatóság által Kazincbarcika város közigazgatási területére kiadott EGT tartózkodási engedéllyel.
jogosultak, akik
-    házastársi, vagy élettársi kapcsolatban élnek és
-    mindketten 35 év alattiak és
-    lakásra vonatkozó tulajdonjoggal vagy önkormányzati bérlakásra vonatkozóan határozatlan idejű bérleti (bérlőtársi) jogviszonnyal nem rendelkeznek és
-    az egy főre eső havi nettó jövedelmük eléri, vagy meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át; (57.000-Ft-ot)

továbbá megfelelnek az alábbi feltételek valamelyikének:
a.)    mindketten állandó jellegű kereső tevékenységet folytatnak (beleértve az anyasági ellátásban részesülőket is),
b.)    mindketten felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói,
c.)    egyikük állandó jellegű kereső tevékenységet folytat, a másik felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója.

2.     A b.) és c.) pontokban foglalt igénylők akkor is jogosultak a garzonház lakásaira:
-    ha az egy főre eső havi nettó jövedelmük nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, de a lakás fenntartási költségeinek megfizetésére és
-    a c.) pontban foglalt igénylők esetén az előtakarékosság fizetésére helyettük más személy kezességet vállal.

3.    Az 1. pont a.) és c.) pontjában foglalt igénylők – ha egyébként a rendeleti feltételeknek megfelelnek is – csak akkor jelölhetők bérlőként a lakásra, ha éves szinten a garzonházi lakás bekerülési költségének 5 %-át elérő összegű lakáscélú előtakarékosságot vállalnak.

Az előtakarékossági szerződést Magyarországon bejegyzett hitelintézettel vagy biztosító társasággal kell megkötniük legalább a bentlakás időtartamára.

4.    A garzonházi lakás legfeljebb öt évre adható bérbe, öt év után a bérlőtársaknak a garzonházat el kell hagyniuk.

5.    Amennyiben az állandó jellegű kereső tevékenységet folytató bérlő kereső tevékenysége 90 napnál hosszabb időre megszűnik, vagy az előtakarékosságra vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, illetőleg a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló bérlő hallgatói jogviszonya megszűnik, úgy a bérleti jogviszonyt a bérbeadó köteles 6 hónapos felmondási idővel megszüntetni.


Képek a Bercsényi úti garzonházról